Kun je iets niet vinden? Heb je vragen voor De Positieve Coach? Neem voor meer informatie contact met me op.

Hoe verloopt een coaching traject?

Coaching van begin tot eind

Kennismaking
Wil je voordat je aan de coaching begint eerst graag even kennis maken met De Positieve Coach? Dat kan. Het is het mogelijk om een kennismakingsgesprek te hebben van een half uur. Dit gesprek is vrijblijvend en wordt alleen in rekening gebracht als we een traject gaan starten.

Intake
Tijdens de intake bespreken we wat er zoal speelt en wat je graag zou willen veranderen. Ik zal je ook vragen een aantal vragenlijsten in te vullen.

Coaching in Haarlem en Amsterdam

Sessies
Nadat we een doel afgesproken hebben waar jij aan wilt werken, gaan we de stappen ernaartoe bepalen. Deze lijn houden we het hele traject vast. Daarbij is er alle ruimte om te bespreken wat de eventuele belemmeringen zijn, of dat nou emoties, lastige gewoontes of negatieve gedachten zijn.

Meestal zal ik je vragen om thuis ook aan de slag te gaan. Het echte werk gebeurt immers niet tijdens de sessies maar daarbuiten.

Aangezien we als team werken, gebeurt alles in overleg en met wederzijds goedvinden. Ook zijn al onze gesprekken vertrouwelijk. Als contact met de werkgever of bedrijfsarts nodig is kunnen we ook daarover spreken.

Afsluiting
Ik vind een goede afsluiting net zo belangrijk als een goed begin. Dus bij de laatste sessie blikken we terug op het traject en bespreken we daarna hoe je in de toekomst met eventuele uitdagingen om kunt gaan.

 

Online coaching / e-coaching

Uiteraard is het mogelijk om tussen de sessies door online contact te hebben. Ook is e-coaching een optie als dat beter bij je past. E-coaching houdt in dat we, anoniem als je dat wenst, contact hebben via e-mail. Als je weinig tijd hebt of liever niet een persoonlijk gesprek wilt, is dit een ideale optie als je toch graag coaching wilt. Een combinatie van persoonlijke gesprekken en e-coaching is ook mogelijk.

Praktische informatie

Hoeveel sessies zijn nodig?
Het totaal aantal sessies ligt meestal rond de 6 à 8, maar dit hangt uiteindelijk af van het verloop van het traject. In onderling overleg bepalen of we verder gaan en wat nodig is.

Hoe lang duurt een afspraak?
– Vrijblijvend kennismakingsgesprek: 30 min.
– Intakegesprek: 60-90 min.
– Reguliere sessie: 60 min.

Wat kost het?
De kosten van een sessie zijn EUR 125 per uur. Voor particulieren geldt een speciaal tarief van EUR 85 per uur. De prijzen zijn exclusief BTW.

Waar vindt de coaching plaats?
Ik werk op diverse locaties in Haarlem en Amsterdam (o.a. bij het Vondelpark of vlakbij de Ring Zuid / Olympisch Stadion).

Tijd voor verandering met coaching

Vergoeding

Aftrekbaar van belasting
Soms is het mogelijk om de kosten vergoed te krijgen. Als het gaat om het vinden van ander werk of het leren van vaardigheden die op het werk nodig zijn, is het mogelijk om de kosten als scholing aan te merken bij de belastingaangifte. Deze kosten kunnen (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn.

Werkgever
Het is ook slim om te informeren bij een werkgever of deze de kosten op zich kan nemen. Vaak hebben werkgevers een budget voor dit soort trajecten, in het kader van de Wet Poortwachter of de Wet Werk en Zekerheid.

Informatie voor werkgevers

Loopbaancoach, life coach voor werknemers

De kosten van een zieke werknemer worden geschat op EUR 250 per dag. Een coaching traject komt neer op ongeveer vier keer dat bedrag, oftewel vier ziektedagen. Voor alle partijen is het dus beter om ziekteverzuim waar mogelijk te voorkomen.

Als coach en psycholoog kan ik een werknemer begeleiden bij:
– assertiviteit
– stress management
– time management
– loopbaanvragen.

Hoe doe ik dat? Positieve psychologie is de basis van mijn werkwijze.

Tevens kan ik een werknemer begeleiden bij het vinden van een andere werkplek of carrière indien dat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een transitievergoeding welke per 1 juli 2015 ingevoerd wordt met de Wet Werk en Zekerheid.

DE POSITIEVE COACH

© 2015 Karin Hageman – De Positieve Coach