Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van De Positieve Coach. Je dient je ervan bewust te zijn dat De Positieve Coach niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

De Positieve Coach is een praktijk voor coaching en psychologie en heeft als uitgangspunt mensen te begeleiden bij het bereiken van een door henzelf gekozen doel waardoor zij meer kwaliteit van leven ervaren. Dit kan op werk- als privévlak zijn. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerk ik ook jouw persoonsgegevens.

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen in mij stelt en ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel en waarom ik deze gegevens verzamel. Ik voldoe hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houd me daarbij aan de beroepscodes voor psychologen (zie NIP) en coaches (zie Stir). Ook informeer ik je over je rechten m.b.t. je gegevens. Ik gebruik daarbij de volgende termen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen, zoals je naam en adres, e-mailadres, beroep, et cetera.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit mijn administratie.

Van wie verwerk ik gegevens?

Ik verwerk gegevens van (potentiële) cliënten en van opdrachtgevers zoals bijv. een werkgever van een cliënt, indien het coaching traject door een organisatie betaald wordt.

Welke gegevens worden verzameld?

Ik verzamel slechts gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van mijn beroep. Hierbij gaat het om persoonsgegevens als voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om mijn diensten uit te kunnen voeren). Daarnaast verzamel ik ook jouw adresgegevens of de bedrijfsnaam en adresgegevens en e-mailadres van de werkgever indien deze het traject betaalt (nodig voor facturatie).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Dat ben ik. Ik zorg ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en verstrek jouw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Derden die ik inschakel om mijn beroep goed uit te kunnen oefenen, zoals een ICT-leverancier of boekhouder vraag ik een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Vanwege het vertrouwelijke karakter van mijn dienstverlening, zal ik geen gegevens verstrekken aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal ik eerst contact opnemen met de cliënt/coachee, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt. Kortom: ik communiceer niets over een cliënten zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd. Uiteraard zorg ik ervoor dat ik regelmatig een back-up maak van mijn gegevens. Dit doe ik op een veilige manier (met gebruikmaking van wachtwoorden) en ik zal jouw gegevens niet opslaan op een plek waar de veiligheid niet gegarandeerd is (zoals op Dropbox bijvoorbeeld).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Jouw dossier bewaar ik één jaar en daarna vernietig ik het. Jouw gegevens die ik nodig heb voor administratieve doeleinden, bewaar ik zeven jaren. Hiermee voldoe ik aan de wettelijke bewaartermijn.

Heb ik inzage in mijn gegevens?

Ja. Ik bied alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met me op.

NB deze privacyverklaring kan wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.